Lauksaimniecības platību attīrīšana no krūmiem un kokiem

SIA "Vidzeme lauks" uzņēmums Vidzemē BEZMAKSAS izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, meleorācijas grāvjus, mežmalas kā arī dažādas citas teritorijas.

Zāģēšanas darbus veic profesionāla un kvalificēta zāģeru brigāde veicot zāģēšanas procesu sistemātiski un organizēti, tā lai pēc zāģēšanas darbu beigšanas uz attīrāmās platības nepaliktu cirsmu atliekas. Rūpējoties par pakalpojuma ņēmēju, zāģeru brigāde pievērš uzmanību nozāģēt maksimāli zemākus celmus, lai būtu atvieglota īpašniekam tālāka zemes gabala apstrāde. Nozāģētā materiāla transportēšanai uz krautuvi, tiek izmantota specializēta tehnika ar visu riteņu piedziņu, pagarinātām zaru vešanai piemērotām piekabēm un paplatinātām riteņu riepām. Tādā veidā tiek samazināta problēma ar sabojātu augsni atstājot dziļus iespiedumus. Rūpīgi tiek izvērtēti laikapstākļi, lai izvešanas process būtu komplicētāks.

Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem
Lauksaimniecības platību attīrīšana no kokaugiem

Zāģēšanas process tiek veikts jebkurā gada laikā un jebkuros laika apstākļos. Zāģeru brigādei apgrūtinošos laika apstākļos (dziļš sniegs, patstāvīgi nokrišņi, paaugstināta temperutūra), darbu veicam ar speciālizētu tehniku ekskavatoru komplektā ar kniebējgalvu nezaudējot pakalpojuma ņēmējam izstrādes termiņu.

Zemes attīrīšanu no krūmiem un kokiem SIA "Vidzeme lauks" veic BEZ MAKSAS ar nosacījumu, ka nozāģētā koksne paliek kā samaksa par veikto pakalpojumu. Īpašnieka guvums ir attīrīta platība, savukārt pakalpojuma sniedzēja guvums ir iegūtā koksne no kuras tālākā procesā tiek iegūta kurināmā šķeldas biomasa.
Katra klienta piedāvājums pirms līguma slēgšanas tiek izskatīts indviduāli. Daudzos gadījumos par rupju koksnes materiālu veicam īpašniekam samaksu.

Kas būtu jādara, lai pakalpojuma ņēmējs uzzinātu zāģēšanas darbu nosacījumus?

  • Sākotnēji jāsazinās ar uzņēmuma speciālistu sazinoties pa tālruni: +371 29222182 vai sūtot ziņu uz e-pasta adresi: info@ekomezs.lv
  • Mūsu nepieciešamā informācija pirms objekta apskates būtu attīrāmās platības īpašuma kadastra numurs un īpašuma adrese. Tas nepieciešams, lai izmantojot satelīta karti GPS, būtu iespējams attālināti novērtēt izstrādājamo platību un tā kadastra robežas. Zemes gabala novērtēšana var tikt veikta nepiesaistot pašu pakalpojuma ņēmēju.
  • Zāģēšanas darbi tiek veikti atbilstoši saimnieka vēlmēm! Pirms zāģēšnas procesa uzsākšanas, tiek noslēgts savstarpējs “Apauguma novākšanas līgums”, kurā tiek atrunātas pakalpojuma ņēmēja vēlmes, samaksas nosacījumi un dažādas citas niances.
  • Pirms zāģēšanas procesa uzsākšanas, vēlams ar pakalpojuma ņēmēju apsekot attīrāmo platību sazīmējot precīzas robežas.

SIA "Vidzeme lauks" darbinieki būs pateicīgi par pakalpojuma ņēmēja klātbūtni zāģēšans procesa gaitā, lai darbs tiktu maksimāli izpildīts pēc klienta vēlmēm un pakalpojums būtu vienlīdz izdevīgs abām pusēm.

Sazinieties ar mums!