Kontakti

Kontaktinformācija

Biroja adrese: Pulkveža brieža iela 53a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Telefons: +371 29244301
Epasts:  info@vidzemelauks.lv

Rekvizīti

  • SIA „Vidzeme lauks”
  • Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV44103071648
  • Juridiskā adrese: Pulkveža brieža iela 53a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
  • Tālrunis: +371 29244301
  • e-pasts: info@vidzemelauks.lv
  • Banka: A/S SEB banka
  • Kods: UNLALV2X
  • Konts: LV53UNLA0050020344677

 

Saziņas forma

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vidzeme lauks".
Personas datu apstrādes mērķis ir klientu reģistra uzturēšana, normatīvo aktu izpilde lietvedības un finanšu jautājumu jomā.
Jūsu personas datus saņems SIA "Vidzeme lauks" darbinieki, tiešo darba pienākumu veikšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā un saskaņāar normatīvajos aktos noteikto termiņu.
Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

Pārzinis:
SIA "Vidzeme lauks",
Pulkveža brieža iela 53a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 29222182
E-pasts: info@ekomezs.lv

Mūsu atrašanās vieta kartē

Skatīt Google maps